Zajęcia Szachowe

Zapraszamy na prowadzone przez nas zajęcia szachowe w Akademii Anderssena – Wrocław ul. Henryka Pobożnego 3

  • nowe nabory w październiku 2020
  • zajęcia dla dzieci w wieku od 5 lat
  • małe grupy dostosowane do wieku i umiejętności uczestników

Instruktor prowadzący zajęcia – Tomasz Jankowiak tel. 724283728

Terminy zajęć:

czwartek 17:00 – 17:45 I grupa (najmłodsi)
czwartek 18:00 – 19:00 II grupa (szkoła podstawowa)

W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 zajęcia są finansowane przez Gminę Wrocław